Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa và thông báo nhận kết quả đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 áp dụng chung cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông đại học

Cập nhật 18/04/2023 - 10:41:28 AM (GMT+7)

Xem chi tiết thông báo (tại đây)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật