Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Tuyển Sinh

Thông báo lịch kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa 2022

Cập nhật 04/10/2022 - 08:27:49 PM (GMT+7)

+ Lịch kiểm tra theo lớp (xem chi tiết lịch thi)

+ Lịch kiểm tra chi tiết theo cá nhân (sinh viên tra cứu lịch thi cá nhân để biết cụ thể Lớp_Nhóm dự thi tại địa chỉ website: http://daotao2.stu.edu.vn/lichthiktav_hk221/ vào ngày 10/10/2022)

+ Thông báo thay đổi phòng thi_Lịch thi kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa_Lớp D22_CDT01 + D22_VT01 + D22_QT09 (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật