Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Kết quả xét điều kiện thực hiện bài thi tốt nghiệp và thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 19/09/2022 - 08:45:30 AM (GMT+7)

1. Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (Xem chi tiết)
2. Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa

     - Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy
       +  Khoa Cơ - Điện tử (xem chi tiết)
       +  Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)
       +  Khoa Công nghệ Thông tin (xem chi tiết)
       +  Khoa Công nghệ Thực phẩm (xem chi tiết)
       +  Khoa Quản trị Kinh doanh (xem chi tiết)
       +  Khoa Kỹ thuật Công trình (xem chi tiết)
       +  Khoa Thiết kế Công nghiệp (xem chi tiết)

     - Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy (xem chi tiết)

     - Kết quả xét điều kiện được thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa dành cho sinh viên Liên thông đại học (xem chi tiết)

3. Danh sách môn học Bài thi tốt nghiệp tổ chức trong HK1 2020 - 2023 (xem chi tiết)

4. Sinh viên đăng ký bài thi tốt nghiệp online tại Cổng thông tin đào tạo bằng tài khoản cá nhân. Thời gian đăng ký từ ngày 20/09/2022 đến ngày 22/09/2022 

5. Hướng dẫn các bước đăng ký môn học đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III) (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật