Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Thông báo kế hoạch đào tạo giai đoạn 06/12/2021 - 23/01/2022

Cập nhật 03/12/2021 - 08:13:13 AM (GMT+7)

1. Tiếp tục triển khai giảng dạy theo phương thức trực tuyến đối với các lớp lý thuyết, lý thuyết phòng máy, thực hành phòng máy, đồ án môn học, đồ án/khóa luận tốt nghiệp đã và đang thực hiện đến khi kết thúc thời khóa biểu.

2. Kể từ ngày 06/12/2021, bắt đầu triển khai giảng dạy các lớp thí nghiệm, thực hành, thực tập (các lớp hoãn lại, chưa dạy do tình hình dịch bệnh)

3. Tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo phương thức trực tuyến trong giai đoạn 03/01/2022 - 23/01/2022

4. Tổ chức hội đồng bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo phương thức trực tuyến, hoặc trực tiếp trong tuần lễ 17/01/2022 - 23/01/2022 (tùy tình hình dịch bệnh, chi tiết thông báo sau).

Xem chi tiết thông báo


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật