Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Tuyển Sinh

Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy

Cập nhật 02/07/2021 - 01:04:58 PM (GMT+7)

Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học

 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 01 (15/03/2021 ÷ 02/07/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 02 (05/07/2021 - 09/07/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 03 (12/07/2021 - 16/07/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 04 (19/07/2021 - 23/07/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 05 (26/07/2021 - 30/07/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 06 (02/08/2021 - 06/08/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 07 (09/08/2021 - 13/08/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 08 (16/08/2021 - 20/08/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 09 (23/08/2021 - 27/08/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 10 (30/08/2021 - 03/09/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 11 (06/09/2021 - 10/09/2021) (Xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 12 (13/09/2021 - 17/09/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 13 (20/09/2021 - 24/09/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 14 (27/09/2021 - 01/10/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 15 (04/10/2021 - 08/10/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 16 (11/10/2021 - 15/10/2021) (xem chi tiết)
 • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy - Đợt 17 (18/10/2021 - 22/10/2021) (xem chi tiết)

Tra cứu kết quả xét tuyển đại học (tại đây)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật