Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Tuyển Sinh

Thông báo tuần sinh hoạt đầu khóa của sinh viên hệ đại học khóa 2020_Cập nhật ngày 16/10/2020

Cập nhật 12/10/2020 - 12:07:15 PM (GMT+7)

- Thông báo lịch tập trung đầu khóa tuyển sinh 2020 (xem chi tiết)

- Thông báo và lịch học học tập chi tiết "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" đầu khóa năm học 2020 - 2021 (xem chi tiết)

- Thông báo lịch kiểm tra Tiếng anh đầu khóa 2020_Cập nhật ngày 16/10/2020 (xem chi tiết)

- Thông báo khám sức khỏe đầu khóa - Sinh viên khóa 2020 (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật