Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Thời khóa biểu ôn tập thi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm và ôn tập môn thay thế bài thi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh dành cho sinh viên đại học khóa 2015, cao đẳng khóa 2016, liên thông đại học khóa 2017 và các khóa cũ

Cập nhật 17/04/2019 - 06:34:12 PM (GMT+7)

- Hệ Đại học

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Hệ Liên thông đại học

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật