Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Thời khóa biểu học kỳ 3 liên thông đại học chính quy khóa 13 (2017 - 2019)

Cập nhật 18/12/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật