Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

STU thông báo Tuyển sinh Liên thông đại học khóa 17 (2021 - 2023).

Cập nhật 11/11/2021 - 12:03:47 PM (GMT+7)

Ngày 11/11/2021, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo Tuyển sinh đào tạo Liên thông đại học hệ chính quy tập trung khóa học 17 (2021 - 2023), nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo: tại đây.

Xem chi tiết Đề án: tại đây.


Giới Thiệu STU