Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sự Kiện

Truyền hình trực tiếp STU - Kết nối, chủ đề "để đạt trạng thái tốt nhất trong kỳ thi THPT2022"

Truyền hình trực tiếp STU - Kết nối, chủ đề
  • Ngày 20/06/2022
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Nhằm giúp các em học sinh tham gia kỳ thi THPT 2022 có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý

STU mong muốn chuỗi chương trình sẽ giúp các em học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi THPT 2022 đạt được kết quả cao  nhất.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU