Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Danh sách đề tài

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2023

Cập nhật 24/08/2023 - 07:36:40 PM (GMT+7)

Ngày 24/08/2023, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 211/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2023.

 

Theo Quyết định, Nhà trường đã giao 3 đề tài đã được Hội đồng xét duyệt thông qua để tiến hành thực hiện với tổng kinh phí được cấp là 90.000.000 đồng.

Chi tiết quyết định xem tại đây.


Giới Thiệu STU