Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học Quốc tế: “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - ứng dụng vào phát triển nền kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Cập nhật 17/08/2023 - 11:13:57 AM (GMT+7)

Căn cứ thư mời của Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - ứng dụng vào phát triển nền kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu – The industrial revolution 4.0 – Applied to sustainable economic development, adapting to climate change” dự kiến đầu tháng 11/2023 tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

     Nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ tri thức, cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm triển khai, giải pháp thực tế, các ý tưởng mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế cũng như khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học. 
     Thông tin về việc đăng ký gửi tham luận cho Hội thảo như sau:
          -  Thời gian gửi bài: chậm nhất ngày 10/09/2023.
          -  Bài tham luận gửi về Email: tthhanh@nctu.edu.vn 
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời của Trường Đại học Nam Cần Thơ (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU