Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Danh sách đề tài

Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn tổ chức xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Cập nhật 17/08/2023 - 11:50:34 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài của giảng viên.

Trong đợt 1 năm 2023, nhà trường đã xét duyệt 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, gồm các đề tài:

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học nên việc thành lập hội đồng xét duyệt đề tài được thực hiện theo đúng quy chế về hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường. Hội đồng có 5 thành viên bao gồm: 1 chủ tịch, 2 ủy viên phản biện (nhà khoa học bên ngoài trường), 1 ủy viên, 1 ủy viên thư ký.

Song song đó, nhà trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, gồm các đề tài:

Đề tài cũng đưa ra được những giải pháp khuyến nghị trường thực hiện để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.


Giới Thiệu STU