Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký gửi bài tham gia Hội thảo khoa học Quốc gia “Các công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số”.

Cập nhật 19/05/2023 - 05:24:27 PM (GMT+7)

Căn cứ thư mời của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu Cần CAND phối hợp với Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Các công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số” vào các ngày 05 – 06/10/2023 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình.
Thông tin về việc đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo như sau:
-    Thời gian gửi bài báo cáo:  ngày 30/06/2023
-    Thời gian đăng ký tham dự: từ ngày 31/08 – 30/09/2023.
-    Bài đăng ký tham dự gửi bài viết qua hệ thống EasyChair: https://easychair.org 
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia Hội thảo. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu Cần CAND (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU