Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học “Mạng và hệ thống thông minh 2023 - The International Conference on Intelligent Systems & Networks – ICISN 2023”

Cập nhật 11/10/2022 - 11:34:03 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 429/ĐHFPT của trường Đại học FPT về việc mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế ICISN 2023, với nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đề của hội thảo:
    Mạng di động và Không dây, Mạng máy tính và truyền thông phân tán, Cơ sở của Khoa học Máy tính, Xử lý giọng nói và trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm & Phương pháp phát triển phần mềm, Hệ thống điện tử thông minh, xử lý tín hiệu, Kỹ thuật Vi sóng, Ăng – ten và Truyền sóng,…
2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:
    -  Thời gian: 19/03 – 20/03/2023.
    -  Địa điểm: Innovation Space – Swinburne Việt Nam (Cơ sở Hà Nội)
    -  Bài đăng ký tham dự gửi qua website chính thức của Hội thảo http://icisn.com/ thời hạn nộp ngày 10/11/2022.
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 429/ĐHFPT của trường Đại học FPT (đính kèm).
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU