Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký gửi bài tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2022 “ Chất lượng giáo dục đại học”.

Cập nhật 31/08/2022 - 11:16:57 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 971/UBVHGD15 ngày 23/8/2022 của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2022 - VEC 2022 với chủ đề về “Chất lượng giáo dục đại học” dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

Đây là Hội thảo để các Đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục ở trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ thông tin; thảo luận, đề xuất ý tưởng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đại học.
Thông tin về việc đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo như sau:
   -  Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận: trước ngày 13/9/2022
   -  Thời gian gửi tham luận toàn văn: trước ngày 25/10/2022
   -  Bài đăng ký tham dự đề nghị gởi trực tiếp về Phòng QLKH&SĐH và qua mail: qlkh@stu.edu.vn. 
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia Hội thảo. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 971/UBVHGD15 ngày 23/8/2022 của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội (đính kèm).
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU