Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Danh sách đề tài

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022

Cập nhật 22/08/2022 - 02:43:12 PM (GMT+7)

Ngày 22/08/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 194/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022.

Theo Quyết định, Nhà trường đã giao 5 đề tài đã được Hội đồng xét duyệt thông qua để tiến hành thực hiện với tổng kinh phí được cấp là 150.000.000 đồng.

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU