Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Danh sách đề tài

Quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2018

Cập nhật 10/11/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 29/10/2018, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 314/QĐ-DSG-QLKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2018 - Đợt 1.

Theo Quyết định nhà trường đã giao 8 đề tài (6 đề tài của giảng viên và 2 đề tài của sinh viên) đã được hội đồng xét duyệt thông qua để tiến hành thực hiện với tổng kinh phí được cấp là 200.500.000 đồng

bd7c873d7f43529008d5d3f0cb48354b.jpg

c2e33bbee5d9b09321d7c44783e9ec49.jpg

7a610373b3fe1789299bb481b955bd3a.jpg

THPT


Giới Thiệu STU