Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Ký Kết Chuyển Giao Công Nghệ Chip-tester Giữa STU và Sở KH&CN Tp. HCM

Cập nhật 15/02/2011 - 10:34:45 AM (GMT+7)
Ngày 27 tháng 8 năm 2009, tại Hội nghị giới thiệu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học thuộc chương trình " Công Nghệ Công Nghiệp và Tự Động Hóa Tp. HCM " do Sở Khoa học & Công Nghệ Tp. HCM tổ chức, GS,TS. Đào Văn Lượng - Hiệu trưởng nhà trường - đã cùng với lãnhđạo Sở KH & CN Tp. HCM đã ký kết văn bản chuyển giao công nghệ công trình nghiên cứu Chip - Tester,

Đây là công trình Nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa ĐĐT đã dược Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố đánh giá xuất sắc và công ty Intel đánh giá cao.

Đây là tiền đề đánh dấu sự thành công trong công tác NCKH và chuyển giao công nghệ của nhà trường, nó sẽ là động lực thúc đẩy phong trào NCKH của giảng viên và sinh viên toàn trường đồng thời là cột mốc để nhà trường hướng đến trong việc kết hợp với Sở và các Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực tập, thực hành, nghiên cứu, đào đào và chuyển giao công nghệ.

GS, TS. Đào Văn Lượng (bên trái)

Chúc mừng STU, chúc mừng khoa ĐĐT và nhóm nghiên cứu.


Giới Thiệu STU