Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào trình độ Thạc sĩ ngành CNTP năm 2023

Cập nhật 30/11/2023 - 07:04:20 PM (GMT+7)

Ngày 30/11/2023, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 320/QĐ-DSG-SĐH về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào trình độ Thạc sĩ ngành CNTP năm 2023

Theo đó, công nhận 06 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2023

Xem chi tiết tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật