Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức STU

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng lần thứ 3

Cập nhật 25/12/2023 - 06:43:37 PM (GMT+7)

Thực hiện chương trình hành động trong việc áp dụng công nghệ mới, chuyển đổi số ngành xây dựng nhằm nâng cao chất lượng thi công, xây lắp, thiết kế, nâng cao năng suất chất lượng, giảm chi phí theo Quyết định số 1004/QĐ-BXD "Về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030."

Đồng thời, nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để áp dụng vào ngành xây dựng, ngày 16/12/2023, Khoa Kỹ thuật Công trình - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng lần thứ 3 năm 2023. Đến tham dự Hội nghị có hơn 70 nhà khoa học, viện nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đến từ 35 trường đại học, sở ban ngành và doanh nghiệp xây dựng. Hội nghị được tổ chức nhằm bàn luận, hiến kế các giải pháp khoa học để giải quyết các vấn đề còn quan tâm, vướng mắc trong ngành xây dựng.

Việc áp dụng kỹ thuật công nghệ của lĩnh vực Xây dựng đã tiên phong tiếp thu và ứng dụng nhiều công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động, giảm thiểu sử dụng tài nguyên khoáng sản, tạo ra các sản phẩm bền vững hơn. Bên cạnh đó việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới trong xây dựng thực tiễn diễn ra khá sôi động bởi hiện nay muốn vươn lên và không bị tụt lại phía sau mọi doanh nghiệp về lĩnh vực Xây dựng đều không thể bỏ qua việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

Một số hình ảnh của Hội nghị.

PGS.TS. Cao Hào Thi - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Bùi Công Thành - Trưởng khoa Kỹ thuật Công trình phát biểu khai mạc Hội nghị

Các nhà tài trợ của Hội nghị.

Nhà tài trợ trong nước

Nhà tài trợ Japan

Các phân ban tại Hội nghị

Phân ban Kết cấu

Phân ban Nền móng

Phân ban Quy hoạch

Phân ban Kiến trúc

 Khoa kỹ thuật Công trình đã trao giải Bài báo suất sắc nhất cho NCV Trần Thị Út Thừa và NCV  Đặng Thị Tố Uyên với bài báo  "Đánh giá nồng độ bụi thải ra bởi các phương tiện trong dòng xe hỗn hợp - một trường hợp nghiên cứu ở Bình Dương" tại Hội nghị.

PSG.TS. Bùi Công Thành trao giải Bài báo xuất sắc cho NCV Trần Thị Út Thừa

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật