Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức STU

Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Cập nhật 02/12/2023 - 11:00:22 AM (GMT+7)

Nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập của các bạn sinh viên, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ra Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 cho các bạn sinh viên căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện.

  • Căn cứ vào Quyết định số 300/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Chính sách học bổng tuyển sinh năm 2020 và Quyết định số 92/QĐ-DSG-TĐKT ngày 21/03/2023 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho khoá tuyển sinh năm 2020 (xem chi tiết
  • Căn cứ vào Quyết định số 116/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Chính sách học bổng tuyển sinh năm 2021 và Quyết định số 93/QĐ-DSG-TĐKT ngày 21/03/2023 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho khoá tuyển sinh năm 2021 (xem chi tiết)
  • Căn cứ vào Quyết định số 49/QĐ-BGDĐT ngày 16//03/2022 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Chính sách học bổng tuyển sinh năm 2022 và Quyết định số 94/QĐ-DSG-TĐKT ngày 21/03/2023 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho khoá tuyển sinh năm 2022 (xem chi tiết)

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật