Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ khóa 4 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 14/07/2023 - 09:12:27 AM (GMT+7)

Ngày 05/07/2023,Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 180/QĐ-DSG-SĐH về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ khóa 4 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm với nội dung cụ thể như sau:

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật