Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức STU

Công Đoàn Cơ Sở Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Tổ Chức Hội Nghị Tổ Công Đoàn Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

Cập nhật 15/05/2023 - 05:05:41 PM (GMT+7)

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-CĐ-DSG ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ban chấp hành Công đoàn trường về việc tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028 và kế hoạch số 05/KH-CĐ-DSG ngày 13/02/2023 của BCH Công đoàn trường về việc tổ chức hội nghị Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã hoàn thành và tổ chức thành công Hội nghị tổ công đoàn, bầu Tổ trưởng Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Qua quá trình tổ chức Hội nghị, các Tổ công đoàn đã triển khai việc tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng cùng cấp vào Nghị quyết hội nghị tổ công đoàn, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cán bộ tổ công đoàn nhiệm kỳ qua, bầu tổ trưởng Tổ công đoàn mới với phẩm chất tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị tổ công đoàn.
Hội nghị Tổ công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ là ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn theo phương châm: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”.
Một số hình ảnh của các Tổ công đoàn tổ chức hội nghị từ ngày 27/02/2023 đến ngày 25/03/2023.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật