Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Quyết định ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 27/10/2016 - 06:12:31 PM (GMT+7)

Ngày 27/10/2016, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 274a/QĐ-DSG-SĐH v/v ban hành Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, cụ thể:

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật