Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ II khóa 5 lớp CH21TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Cập nhật 12/12/2022 - 05:10:57 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH21TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 5 về lịch học kì II, cụ thể:

Xem chi tiết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật