Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo đăng ký môn học trong học kỳ II chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 5

Cập nhật 17/11/2022 - 12:12:06 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến các anh/chị học viên cao học ngành Công nghệ Thực phẩm v/v Đăng ký các môn học chuyên ngành trong học kỳ II năm học 2021 - 2022, như sau:

1. Chuyên ngành tự chọn:

- TC1: Học viên chọn 2/6 môn. Tổng cộng 4 tín chỉ.

- TC2: Học viên chọn 4/5 môn. Tổng cộng 10 tín chỉ.

2. Chuyên ngành bắt buộc TC3: Học viên chọn 3/5 môn. Tổng cộng 6 tín chỉ.

Do số lượng học viên khóa 5 chỉ phù hợp tổ chức 1 lớp. Vì vậy, Nhà trường đề nghị các anh/chị học viên cùng nhau thỏa thuận, từ đó thống nhất các môn học trong học kỳ II.

Sau khi thống nhất, lớp trưởng thành lập bảng đăng ký môn học và gửi về Phòng QLKH&SĐH trước 17h00 ngày 24/11/2022.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký môn học tải tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật