Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu thực hành khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Cập nhật 02/11/2021 - 09:33:55 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH20TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 4 về lịch học thực hành năm học 2019 - 2020, cụ thể:

Xem thời khoá biểu chi tiết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật