Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức STU

Chụp hình Kỷ yếu dành cho Sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi

Cập nhật 02/11/2022 - 04:34:46 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có một buổi chụp hình Kỷ yếu dành cho SV tốt nghiệp loại khá giỏi.

- Ngày chụp hình từ 03/11 đến 06/11/2022

- Thời gian bắt đầu chụp:

 + Sáng: từ 7h30 – 11h30

 + Chiều: từ 13h30 – 17h

- Địa điểm: P. A207 - Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học.

Trường hợp : Nếu không tham gia chụp hình được có thể gửi 1 tấm hình ưng ý, đẹp (lưu ý: không gửi ảnh 3x4) về địa chỉ mail: thu.nguyenngocanh@stu.edu.vn, (gửi hình trước 06/11/2022).

(Thông tin gửi mail: Tên, lớp, MSSV, SĐT, Email, Địa chỉ, Việc làm mong muốn).

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật