Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Quyết định Về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm khoá 2020

Cập nhật 05/09/2022 - 05:20:25 PM (GMT+7)

Ngày 05/09/2020, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 205/QĐ-DSG-SĐH về việc giao đề tài Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 4.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật