Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo Thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khoá 2020

Cập nhật 05/09/2022 - 05:20:14 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập trình độ thạc sĩ chuyên ngành Cong nghệ Thực phẩm khoá 2020 (khoá 4), Nhà trường xin trân trọng thông báo đến quý học viên những nội dung thực hiện luận văn tốt nghiệp như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật