Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khoá (2019 - 2022) - lần 2

Cập nhật 24/06/2022 - 04:28:48 PM (GMT+7)

Ngày 24/06/2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo v/v Chấp thuận đơn gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3 (2019 - 2021), nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật