Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định công nhận danh sách học viên cao học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2021.

Cập nhật 16/06/2022 - 05:33:21 PM (GMT+7)

Ngày 13/6/2022, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-DSG-SĐH về việc công nhận danh sách học viên cao học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2021, nội dung cụ thể như sau:

Công nhận 06 học viên sau thuộc lớp CH21TP01 đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phầm năm 2021 của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:

 

 

Thời gian đào tạo là 1,5 năm tính từ tháng 6/2022.

Các thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi của học viên cao học theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật