Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 - Khóa 5.

Cập nhật 26/05/2022 - 12:23:17 PM (GMT+7)

Ngày 26/5/2022, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-DSG-SĐH về việc công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 - Khóa 5, nội dung cụ thể như sau:

  • Tổng điểm 02 môn Cơ bản (Toán cao cấp) và Cơ sở (Hóa học - Hóa sinh thực phẩm) đạt từ 11.00 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5.00;
  • Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt từ 5.00 điểm trở lên (thang điểm 10.00).

Xem chi tiết Quyết định v/v Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 - Khóa 5 tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật