Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

STU thông báo tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ theo hình thức Đào tạo trực tuyến.

Cập nhật 08/12/2021 - 05:46:58 PM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo kế hoạch học tập và thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch COVID-19, ngày 08/12/2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo Tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Khóa 4, học kỳ 2 theo hình thức Đào tạo trực tuyến, nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật