Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Quyết định Ban hành Quy định về thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp của chương trình đào tạo Thạc sĩ của STU.

Cập nhật 05/02/2018 - 03:07:40 PM (GMT+7)

Ngày 05/02/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 14/QĐ-DSG-SĐH v/v Ban hành Quy định về thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp của chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường, cụ thể:

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật