Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định công nhận danh sách học viên cao học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2020.

Cập nhật 07/05/2021 - 05:12:49 PM (GMT+7)

Ngày 06/5/2021, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-DSG-SĐH về việc công nhận danh sách học viên cao học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

Công nhận 07 học viên sau thuộc lớp CH20TP01 đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phầm năm 2020 của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:

 

 

Thời gian đào tạo là 1,5 năm tính từ tháng 5/2021.

Các thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi của học viên cao học theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật