Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức STU

Tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức đào tạo trực tuyến trong thời gian từ 04/05/2020 đến 04/06/2020.

Cập nhật 01/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo kế hoạch học tập và thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) bắt đầu triển khai thực hiện công tác đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 3 theo hình thức đào tạo trực tuyến từ ngày 04/05/2020 đến ngày 04/06/2020

Sau thời gian này, căn cứ tình hình thực tế, các quy định của pháp luật, ý kiến của quý thầy cô và các bạn học viên, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể hình thức triển khai đào tạo trong thời gian kế tiếp (đào tạo trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp cả 2 hình thức theo tỷ lệ phù hợp).

Nội dung thông báo chi tiết

 

Thời khóa biểu khóa học

Thời khóa biểu chi tiết

Phòng QLKH&SĐH


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật