Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức STU

Cấp email cho giảng viên và học viên Khóa 3 - Trình độ Sau đại học

Cập nhật 01/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và học viên chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Đặc biệt, phục vụ cho đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thực hiện việc cấp địa chỉ email cho các giảng viên và học viên,
 

cụ thể như sau:
1.    Email giảng viên: 
-    Cấu trúc: a.b@lecture.stu.edu.vn. Trong đó a là tên; b là họ và chữ lót viết tắt.
-    Ví dụ: thầy Trần Văn An có địa chỉ email là an.tv@lecture.stu.edu.vn 
2.    Email học viên: 
-    Cấu trúc: a.b@ms.stu.edu.vn. Trong đó a là tên; b là họ và chữ lót viết tắt, ms là masters student. 
-    Ví dụ: học viên Nguyễn Thị Mai có địa chỉ email là mai.nt@ms.stu.edu.vn 
Password emai của quý thầy cô và các bạn học viên đã được gửi qua mail cá nhân mà quý thầy cô và các bạn đã sử dụng để liên hệ với STU trong thời gian qua.
Trong trường hợp cần hỗ trợ, quý thầy cô và các bạn học viên vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học hoặc qua email: sdh@stu.edu.vn.

 

Nội dung Thông báo đã ký

Nội dung Thông báo chi tiết

Phòng QLKH&SĐH


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật