Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Đào Tạo

Báo cáo nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017

Cập nhật 25/12/2017 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở Giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính về thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017 như sau

d8eb6e518de3b3b3ff5d38e24e6bf961.jpg

72f393d0ab96e7817fcec9cb5d748e2f.jpg

efd484ccbb5282ed9b0468a4dc61a994.jpg

3ec9f85e731070e16235d58dde6ba842.jpg

6b538fd09483f80a0fc1bfa6176e1ca7.jpg

5b63bf4809afde8f2613de7405e1ccec.jpg

2f152bb3d134b418bd1375a4caca9ecb.jpg

1e00fd711e0400c57b930cfdb1a9096f.jpg

5bbfdc14fa48748ab6fd0321fcdff73f.jpg

0b5a77b6114123dc816800fead659540.png

c588ab0508cc765c8887107fbde1e112.png

98aabc20a7121ce1565c7f67c3ca55e9.png

012fc297eaa97acded0a672082e875c9.png

6625aaab18039e1b2e7c197583483516.jpg

3ea0f3c6b78e72f0d042a196e8c110a1.jpg

9120c5a1e60ae5d0079ebc2a0db98273.jpg

Đính kèm: Báo cáo


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật