Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định về việc công nhận danh sách học viên trình độ thạc sĩ 2017

Cập nhật 08/02/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 08/02/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 21/QĐ-DSG-SĐH về việc Công nhận 09 thí sinh là học viên cao học thuộc lớp CH17TP01 được đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Khóa 2 năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật