Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Lịch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 1

Cập nhật 21/03/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo Lịch xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm của các học viên cao học khóa 1 như sau:


+ Hội đồng 1:

- Thời gian : 13h30 ngày 24/03/2018

- Địa điểm: Phòng A309

+ Hội đồng 2:

- Thời gian : 13h30 ngày 24/03/2018

- Địa điểm: Phòng A310

+ Hội đồng 3:

- Thời gian: 13h00 ngày 28/03/2018

- Địa điểm: Phòng A411

Quyết định thành lập Hội đồng và danh sách các Hội đồng


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật