Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trình độ thạc sĩ chuyên ngành công nghệ Thực phẩm năm 2017

Cập nhật 12/12/2017 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 08/12/2017, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 336/QĐ-DSG-SDH về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trình độ thạc sĩ chuyên ngành công nghệ Thực phẩm năm 2017.

 

Theo đó, danh sách gồm có 11 thí sinh sẽ dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm vào hai ngày 16 và 17/12/2017.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật