Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định về việc công nhận danh sách học viên cao học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Khóa 1 năm 2016

Cập nhật 30/11/2016 - 04:11:13 PM (GMT+7)

Ngày 01/12/2016, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 366/QĐ-DSG-SĐH về việc Công nhận 24 thí sinh là học viên cao học thuộc lớp CH16TP01 được đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Khóa 1 năm 2016 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật