Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

ThS. Tống Hồ Phú Thuận

ThS. Tống Hồ Phú Thuận

Nhân viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Điện tử Viễn thông
 • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
 • Email: thuan.tonghophu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sĩ Học viện Bưu chính viễn thông TP.HCM.
  • Kỹ sư Điện tử viễn thông - Trường đại học Công nghệ Sài Gòn.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật