Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sự Kiện

STU Talkshow chủ đề: Học ngành Công nghệ Thực phẩm - Ra trường làm gì
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tổng kết
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 7
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 6
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 5
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 4
Phát động phong trào thi đua tại STU năm  2023
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 3
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 2
Nghỉ tết Quý Mão 2023
Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2019 ngành Công nghệ Thực phẩm
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật