Mã Trường

Mã Trường

Giới Thiệu

Nhân sự

Cập nhật 22/01/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại Học là đơn vị chức năng được BGH nhà trường giao cho việc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, công tác PR, tuyên truyền tuyển sinh, đối ngoại, quản lý Thư viện, hệ thống mạng và website của trường. Nhân sự trong phòng đa số là lực lượng trẻ, năng động.

ThS. Võ Xuân Thịnh

Phụ trách phòng QLKH & SĐH

CN. Huỳnh Đào Ngọc Duyên

Nhân viên

KS. Tống Hồ Phú Thuận

Nhân viên

CN. Hồ Thị Thanh Tuyền

Nhân viên


2caf5b5f69cec5230e92e15887e7d250.jpg

KS. Nguyễn Thanh Sơn

Nhân viên


Nhân sự văn phòng Phòng QLKH & SĐH

CN. Nguyễn Thanh Thảo

Quản lý Thư viện

CNCĐ. Nguyễn Thị Vui

Nhân viên thư viện


CN. Nguyễn Thị Hồng Vân

Nhân viên thư viện


KS. Bùi Văn Hồ

Nhân viên thư viện


CN. Trương Thị Mỹ Dung

Nhân viên thư viện


1a72878fcc67d8e2c0434e468c39cdcf.jpg

Nhân sự Thư viện


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật