Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên STU

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024

Cập nhật 18/09/2023 - 05:05:11 PM (GMT+7)

     Thực hiện theo hướng dẫn về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện theo kế hoạch công tác năm học 2023-2024; Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức chương trình "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024".

     Với mục đích giúp sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên thông qua việc phổ biến những quy định về đào tạo, công tác sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo nói chung và của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nói riêng; Đồng thời giúp sinh viên nắm được phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024.

    Từ ngày 4/9/2023 đến ngày 9/9/2023, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã thực hiện chương trình Tuần SHCD - SV năm học 2023-2024 dành cho tất cả sinh viên của trường từ năm 2 đến năm 4.

ThS. Hà Trung Thành

Giới thiệu đến SV chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

năm 2023

 Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt 

Giới thiệu đến SV chuyên đề “Có một thanh xuân rực rỡ ở Đại học - Dễ hay Khó”

Các Chuyên gia Trung tâm Đào tạo FPT

giới thiệu đến SV chuyên đề “Ai chọn ai”

ThS. Lê Thị Phương Hằng - Phụ trách Phòng CTSV

Phổ biến Quy chế, Quy định về CTSV 

     Chương trình tổ chức với các chuyên đề học tập dành cho từng đối tượng sinh viên giữa khoá - cuối khoá, các chuyên đề học tập bao gồm: Phổ biến các quy định công tác sinh viên, hướng dẫn kiểm tra cuối khoá học, hướng dẫn sử dụng cổng thông tin SV tuần SHCD-SV; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh năm 2023; Chuyên đề “Có một thanh xuân rực rỡ ở Đại học - Dễ hay Khó”; Chuyên đề "Ai chọn ai"; Trình chiếu video clip Nội dung Chuyên đề "Biển, đảo và chiến lược biển Việt Nam"; Khám sức khoẻ, đánh giá thể lực lần 2 cho Sinh viên.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật