Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên STU

Thông báo về việc khám sức khoẻ đầu khoá - Sinh viên khoá 2023

Cập nhật 15/09/2023 - 05:27:44 PM (GMT+7)

Lịch khám sức khoẻ dành cho tân sinh viên khoá 2023 đã đăng ký khám sức khoẻ tại Trường như sau:

1. Địa điểm: Khu C tầng 9 - Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

2. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 22/9/2023.

  • Ca 1: Buổi sáng từ 7h30 - 9h30
  • Ca 2: Buổi sáng từ 9h30 - 11h30
  • Ca 3: Buổi chiều từ 13h00 - 15h30
  • Ca 4: Buổi chiều từ 15h30 - 16h30

3. Lịch khám sức khoẻ theo ngành:

Ghi chú:

  • Ngành Công nghệ thông tin - Nhóm 01: Bao gồm các lớp D23_TH01, D23_TH02, D23_TH04,   D23_TH05, D23_TH06, D23_TH07, D23_TH08.
  • Ngành Công nghệ thông tin - Nhóm 02: Bao gồm các lớp D23_TH09, D23_TH10, D23_TH11,     D23_TH12, D23_TH13, D23_TH14.

4. Lưu ý: 

  • Khi đến khám sức khoẻ, sinh viên mang theo Giấy khám sức khoẻ, ghi đầy đủ thông tin cá nhân và dán ảnh.
  • Nhằm đảm bảo việc học, đề nghị các bạn sinh viên khoá 2023 thực hiện khám sức khoẻ theo thời gian quy định. 

Chi tiết thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật