Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Đề án tuyển sinh năm 2023 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 20/07/2023 - 04:30:44 PM (GMT+7)

Ngày 20/07/2023, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) công bố đề án tuyển sinh năm 2023 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.

Thông tin tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ đến thời điểm xây dựng đề án.

-    Số chuyên ngành đào tạo: 01 (Công nghệ Thực phẩm)
-    Chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2023: 30 chỉ tiêu
-    Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, thi tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển.
-    Thời gian đào tạo: 1,5 năm 
-    Hình thức đào tạo: chính quy theo cả định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.
Đề án chi tiết xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật